Chính sách quyền riêng tư

Mục lục

Giới thiệu về chính sách quyền riêng tư 

Chính sách quyền riêng tư tại C88BET  đề cập đến việc xử lý thông tin có thể nhận dạng cá nhân của C88BET (“Công ty”) mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập trang web này hoặc khi liên lạc với chúng tôi để yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc trợ giúp khách hàng.

Khi nói “thông tin có thể nhận dạng cá nhân”, chúng tôi muốn nói tới tên, địa chỉ, (các) số điện thoại, địa chỉ email, số nhân dạng, tài liệu và thông tin ngân hàng của bạn. Chính sách quyền riêng tư này còn áp dụng đối với việc xử lý mọi thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà đối tác kinh doanh chia sẻ với Công ty.

Ngoài ra, Chính sách quyền riêng tư không áp dụng đối với các thực tiễn của các thực thể doanh nghiệp khác mà Công ty không sở hữu hoặc không có quyền kiểm soát hoặc những người mà Công ty không thuê mướn hay quản lý.

Chính sách quyền riêng tư C88bet

Chấp nhận Chính sách quyền riêng tư

Bằng việc truy cập và sử dụng trang website C88bet.day , bạn được xem là đã chấp nhận Các Điều khoản Sử dụng của trang web này cũng như các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho doanh nghiệp chúng tôi, hoàn toàn có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như họ và tên, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực tế khác, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kể thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

Mục đích và hạn chế tận dụng thông tin cá nhân

Khi chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin cá nhân (đăng ký), chúng tôi sẽ công bố trước chính sách quyền riêng tư và mục đích của việc thu thập và phương pháp tận dụng thông tin. Sau đó thu thập thông tin trong hạn chế thích hợp với một quy tắc chung có giới hạn việc tận dụng thông tin cá nhân.

Đồng thời, tại chính sách sách quyền riêng tư cũng có chức năng dùng thông tin cá nhân cho những mục đich khác, như thông số bảng liệt kê ở các biểu mẫu trong đó số liệu không được phân biệt theo từng cá nhân.

 • Để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn ước muốn.
 • Để cải tiến dịch vụ cho bạn.
 • Để cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn.

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Nếu bạn đã chấp nhận chính sách quyền riêng tư, khi bạn muốn đề cập tới thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu hoặc muốn chỉnh sửa hay xóa thông tin đó, hãy liên hệ với chúng tôi qua kênh hỏi đáp thông qua quy trình đã định sẵn của doanh nghiệp chúng tôi.

Sau khi xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn hoặc chỉnh sửa/xóa thông tin trong thời gian hợp lý. Vì mục đích bảo vệ thông tin của bạn và tránh bị xảy ra những trường hợp không đáng có.

Chính sách quyền riêng tư C88bet

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin có thể nhận dạng cá nhân từ bạn khi bạn gửi biểu mẫu trên trang web, gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi khi yêu cầu thông tin hay dịch vụ hoặc trợ giúp khách hàng. Và cũng có thể nhận được thông tin có thể nhận dạng cá nhân từ bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty hoặc của đối tác kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi không thu thập mọi thông tin có thể nhận dạng cá nhân khi bạn đang ở trên trang web của chúng tôi trước khi đăng nhập. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của bạn hoặc để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn.

Chia sẻ thông tin ?

Chính sách quyền riêng tư đưa ra nhằm mục đích bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ gửi thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn cho các công ty hay cá nhân khác chỉ khi:

 • Chúng tôi đã có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin; hoặc;
 • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu; hoặc
 • Chúng tôi cần gửi thông tin cho các công ty đại diện cho công ty của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ do bạn yêu cầu (trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn khi chúng tôi thu thập thông tin đó, các công ty này không có quyền để sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt ngoài phạm vi mang tính cần thiết để hỗ trợ chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn); hoặc
 • Chúng tôi thực hiện theo trát đòi hầu tòa, án lệnh của thẩm phán hoặc thủ tục tố tụng; hay
 • Chúng tôi phát hiện ra các hành động của bạn trên trang web của chúng tôi vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc mọi hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các dịch vụ cụ thể.

Để cung cấp thông tin hay dịch vụ mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, chúng tôi có thể truyền hoặc lưu trữ thông tin có thể nhận dạng cá nhân trên thiết bị máy tính hoặc laptop,… ở mọi quốc gia và có thể được quản lý, xử lý trong nội bộ công ty của chúng tôi khi công ty muốn, đặc biệt là đã được sự đồng ý từ bạn.

Chính sách quyền riêng tư C88bet

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kể thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những tình huống sau:

 1. Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của chính mình cho bên thứ ba.
 2. Thông tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho công ty kết nối, chi nhánh công ty hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, là những bên mà chúng tôi có thương lượng về tính bí mật nhằm thực hiện ý định thu thập thông tin cá nhân, như chúng tôi đã tiết lộ trước đây. (ví dụ: chỉ dẫn một nguồn cung cấp dịch vụ ship để giao giải thưởng của bạn.)
 3. Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào thông số danh mục sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
 4. Luật yêu cầu tiết lộ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư tại C88BET hay thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc bạn muốn cập nhật, xóa bỏ thông tin đó, vui lòng gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ được nêu trong mục liên hệ với Nhà cái C88BET trên trang website: https://c88bet.day/